سریال کره‌ای Angel’s Last Mission: Love - «آخرین ماموریت فرشته: عشق»

Angel’s Last Mission: Love

سال: 2019

امتیاز: 7.7

تعداد قسمت: 32

بازیگران: شین هی سون - ال

یک فرشته در آخرین ماموریتش اشتباه میکند. او مسئول گرفتن جان یک بالرین است که در نهایت به او یک شانس مجدد میدهد و او را از دست فرشته‌ی اصلی مرگ نجات میدهد با این شرط که بالرین عاشق شود. هرچند بالرین دارای یک روح سخت است که در عاشق شدنش فرشته را به دردسر می‌اندازد. در پایان او عاشق میشود که او کسی نیست جز فرشته‌ی مذکور.