سریال کره‌ای Marry Him if You Dare - «اگه جرات داری باهاش ازدواج کن»

Marry Him if You Dare

سال: 2013

امتیاز: 6.5

تعداد قسمت: 16

بازیگران: یون ایون هایه - جونگ یونگ هوا

نا میرا ئه در زمان سفر میکند و به قبل از زمان ازدواج با شوهرش برسد و فکر میکند با متوقف کردن آن میتواند زمان حال خود را تغییر دهد.