سریال کره‌ای Romance is a Bonus Book - «عشق یک کتاب راهنماست»

Romance is a Bonus Book

سال: 2019

امتیاز: 8.3

تعداد قسمت: 16

بازیگران: کی جونگ سوک - لی نا سونگ

یک ویرایشگر ارشد یک شرکت بزرگ انتشارت که موفق و خوش‌تیپ است دارای یک کارنیمه تمام با عشق اولش است در حالیکه او در حال حاضر طلاق گرفته و ورشکسته است و دارد از اول شروع میکند و در خانه دوستش که همان ویرایشگر ارشد است زندگی میکند. آیا ویرایشگر یک شانس دوباره دارد یا برای همیشه برادر کوچک او باقی میماند..