سریال کره‌ای Rookie Historian Goo Hae Ryung - «گو هه ریونگ مورخ تازه‌کار»

Rookie Historian Goo Hae Ryung

سال: 2019

امتیاز: 8.2

تعداد قسمت: 40

بازیگران: چا ایون ووک - شین سه کیونگ

هه ریونگ در تلاش است که مورخ شود و به همین دلیل از ازدواج با یک نجیب‌زاده محروم میشود. او به صورت تصادفی با شاهزاده‌ای آشنا میشود که به صورت ناشناس داستانهای عاشقانه مینویسد. پس از تمام شدن دوره‌ی درسی او به قصر میرود تا کارش را آنجا شروع کند و به راز شاهزاده پی میبرد.