جانگ کیون سوک

Switch: Change the World

سال: 2018

32 قسمت

امتیاز: 7.3

بازیگران: جانگ کیون سوک - هان ی ری

هنگامی که بیک جون سو که تحت پیگرد قانونی است و بخاطر مصرف مواد مخدر به کما میرود، سا دو چان که دقیقا شبیه اوست نقش او را بازی میکند. سا دو چان یک سابقه‌دار قدیمی است که میتواند دیگران را فریب دهد. او پس از اینکه تحت تعقیب قرار میگیرد بشدت تلاش میکند کسی که پدر خودش را کشته محکوم کند.

این لیست را دوست داشتید...