جو هیون جائه

Only You

سال: 2005

16 قسمت

امتیاز: 7.4

بازیگران: جو هیون جائه - هان چائه یو

داستان دختری است که دوست دارد سر آشپز شود و به ایتالیا نزد دوستش صمیمیش میرود و آنجا آموزش میببیند. در ایتالیا با پسری آشنا میشود که فرد مهمی در زندگیش میشود.

این لیست را دوست داشتید...