خون آشام

Hello Franceska

سال: 2005

52 - سه فصل قسمت

امتیاز: 7.4

بازیگران: لی دو ایل - شیم هی جین

یک خون آشام چند صد ساله از یک گروه به نام فرانسسکا عاشق دختری میشود که او را گاز گرفته است. آن دو با هم با گروه خون آشام در دنیای آنها زندگی میکنند. 

این لیست را دوست داشتید...