لی دونگ گان

Sweet 18

سال: 2004

16 قسمت

امتیاز: 6.9

بازیگران: هان جی هی - لی دونگ گان

قرار گذاشته میشود که یک دختر وان با مردی که او بزرگتر است ازدواج کند. که در ابتدا بخاطر تفاوتها یکدیگر را دوست ندارند اما در پایان عاشق هم میشوند.

داستان با چگونگی زندگی کردن آنها با هم ادامه پیدا میکند. در این بین افسانه و مشکلاتی رخ میدهد.

این لیست را دوست داشتید...