لی سیونگ جی

My Girlfriend is a Gumiho

سال: 2010

16 قسمت

امتیاز: 7.8

بازیگران: شین مین آ - لی سیونگ جی

A Korean Odyssey

سال: 2018

20 قسمت

امتیاز: 8.1

بازیگران: لی سیونگ جی - او یئون سه

سو اوه گونگ پادشاه میمون‌هاست که از طریق یک دستبند قدرتمند قادر به محافظت از کسی است که اجازه دارد دستبند را بپوشد. او عاشق شخصی میشود و با آن دستبند از او در مقابل نیروهای شیطانی مراقبت میکند..