کیم تائه ری

Mr. Sunshine

سال: 2018

24 قسمت

امتیاز: 8.8

بازیگران: لی بیونگ هیون - کیم تائه ری

چویی یو جین از پدر و مادری برده متولد شد و پس کشته شدن والیدنش توسط ارباب، زمانی که میخواستند خود را از دست اربابشان آزادکنند با خوش‌شانسی توانست فرارکند و خود را به آمریکا برساند، در آمریکا به ارتش پیوست و طی ماموریتی به کره برگشت و در آنجا با عشق زندگیش که یک زن نجیب‌زاده بود آشنا شد..

این لیست را دوست داشتید...