کیم میونگ سو

سال: 2020

16 قسمت

امتیاز: 9.4

بازیگران: کیم میونگ سو - ک‌وون نارا

داستان مربوط به دوران چوسان میباشد. سونگ یی کیوم به عنوان بازرس ویژه‌ی سلطنتی منصوب میشود در حالیکه بازرس قبلی ناپدید شده است. کار او یافتن حرکات تخریبی بر علیه پادشاه در استانهای دور میباشد. یک همکار خانم و خدمتکار وفادارش او را همراهی میکنند. 

این لیست را دوست داشتید...