گانگ هیو جین

Masters sun

سال: 2013

17 قسمت

امتیاز: 8.2

بازیگران: سو جی ساب - گانگ هیو جین